بایگانی برچسب‌ها: تصویر-کارتون

دلیل ناپدید شدن دایناسورها و کشتی نوح

نظریه شماره یک

noah_dinosaurs02

بینشون دعوا شد،‌ حضرت اعلام جهاد کرد

نظریه شماره دو

noah_dinosaurs03

کشتی نوح یک کشتی الهی بود کشتی دایناسورها ساخت بشر بود

نظریه شماره سه

noah_dinosaurs01

دایناسورها گناهکار و فراموش بودند حیوانهای غیر باتقوایی بودند