سوره الشعراء (26) آیه 227

قرآن، سوره الشعراء (26) آیه 227

آیه پسین: سوره النمل (27) آیه 1
آیه پیشین: سوره الشعراء (26) آیه 226

عربی

إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ ذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيراً وَ انْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

بدون حرکات عربی

إلاّ الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات و ذكروا اللّه كثيرا و انتصروا من بعد ما ظلموا و سيعلم الّذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون

خوانش

Illa allatheena amanoo waAAamiloo alssalihati wathakaroo Allaha katheeran waintasaroo min baAAdi ma thulimoo wasayaAAlamu allatheena thalamoo ayya munqalabin yanqaliboona

آیتی

مگر آنان که ايمان آوردند و کارهاي شايسته کردند و خدا را فراوان ياد کردند و چون مورد ستم واقع شدند انتقام گرفتند و ستمکاران به زودي خواهنددانست که به چه مکاني باز مي گردند

خرمشاهی

مگر كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده اند و خداوند را بسيار ياد مى كنند; و پس از آنكه ستم ديده اند انتقامشان را گرفته اند; و كسانى كه ستم كرده اند به زودى بدانند كه به چه بازگشتگاهى راه خواهند برد.

کاویانپور

غير از آنها كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و خدا را بسيار يادآور شدند و درباره ظلمى كه در حق آنها شده از خدا يارى خواستند و آن كسانى كه (عمدا) مرتكب ظلم (و بيعدالتى) شدند و بزودى خواهند فهميد كه بازگشت‏شان بكجا خواهد بود.

انصاریان

مگر آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند و خدا را بسیار یاد کردند و پس از آنکه [با شعرهای باطل دشمنان، هجویّات مشرکان و یاوه های کافران] مورد ستم قرار گرفتند [با شعرهای توحیدی و اصیل و استوار خود] به انتقام گرفتن [از دشمن و دفاع از خویش] برخاستند، و کسانی که ستم کرده اند، به زودی خواهند دانست که به چه بازگشت گاهی باز خواهند گشت؟!

سراج

مگر آنانكه ايمان آوردند و كردند كارهاى شايسته و ياد كردند خداى را بسيار و نصرت يافتند (از مشركان انتقام كشيدند) از پس آنكه ستمديده بودند و بزودى بدانند آنانكه ستم كردند كه به كدام مكان باز خواهند گشت (جايگاهشان در دوزخ است)

فولادوند

مگر كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده و خدا را بسيار به ياد آورده و پس از آنكه مورد ستم قرار گرفته‏اند يارى خواسته‏اند. و كسانى كه ستم كرده‏اند به زودى خواهند دانست به كدام بازگشتگاه برخواهند گشت.

پورجوادی

مگر ايمان آوردگان و شايسته كاران و آنان كه بسيار ياد خدا مى‏كنند و تا مورد ستم قرار نگيرند انتقام نمى‏گيرند؟ به زودى ستمكاران خواهند دانست كه بازگشتشان به كجاست.

حلبی

مگر آن كسان كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند و خدا را بسيار ياد كردند و يارى خواستند پس از آنچه برايشان ستم رفت، و بزودى بدانند آن كسان كه ستم كردند كه به كدام بازكشتگاه باز مى‏گردند.

اشرفی

مگر آنان كه ايمان آوردند و كردند كارهاى شايسته و ياد كردند خدا را بسيار و انتقام كردند از بعد آنكه ظلم كرده شدند و بزودى ميدانند آنان كه ستم كردند كه بكدام جاى بازگشت برميگردند

خوشابر مسعود انصاري

مگر آنان كه ايمان آورده‏اند و كارهاى شايسته كرده‏اند و خداوند را بسيار ياد كرده‏اند و پس از آنكه ستم ديده‏اند، انتقام گرفته‏اند و ستمكاران خواهند دانست به كدامين بازگشتگاه باز خواهند گشت

مکارم

مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام می‌دهند و خدا را بسیار یاد می کنند، و به هنگامی که مورد ستم واقع می‌شوند به دفاع از خویشتن (و مؤمنان) برمی‌خیزند (و از شعر در این راه کمک می‌گیرند)؛ آنها که ستم کردند به زودی می‌دانند که بازگشتشان به کجاست!

مجتبوی

مگر آنان كه ايمان آورده و كارهاى نيك و شايسته كرده و خداى را بسيار ياد كردند و پس از آنكه ستم ديدند كين‏ستانند و آنان كه ستم كردند، زودا كه بدانند به كدام بازگشتگاه بازخواهند گشت.

مصباح زاده

مگر آنان كه ايمان آوردند و كردند كارهاى شايسته و ياد كردند خدا را بسيار و انتقام كردند از بعد آنكه ظلم كرده شدند و بزودى ميدانند آنان كه ستم كردند كه بكدام جاى بازگشت بر ميگردند

معزی

مگر آنان كه ايمان آوردند و كردار شايسته كردند و ياد كردند خدا را بسيار و يارى جستند پس از آن كه ستم شدند و زود است بدانند آنان كه ستم كردند چه بازگشتگاهى بازمى گردند

قمشه ای

مگر آن شاعران که اهل ایمان و نیکوکار بوده و یاد خدا بسیار کردند و برای انتقام از (هجو و) ستمی که در حق آنها (و سایر مؤمنان) شده (به نظم سخن و طبع شعر) به انتقام و دفاع برخاستند (و به شمشیر زبان با دشمنان دین جهاد کردند، آنان را مؤمنان پیروی خواهند کرد) و آنان که ظلم و ستم کردند به زودی خواهند دانست که به چه کیفر گاهی و دوزخ انتقامی بازگشت می‌کنند.

رشاد خليفه

به استثناي کساني که ايمان مي آورند، زندگي پرهيزکارانه اي را در پيش مي گيرند، خدا را فراوان ياد مي کنند و از حقوق خود دفاع مي کنند. مطمئناً، ستمکاران خواهند فهميد که سرنوشت نهايي شان چيست؟

Literal

Except those who believed and made/did the correct/righteous deeds and they remembered/mentioned God much, and they became victorious from after what they were caused injustice to/oppressed ; and those who caused injustice/oppressed will know which place of return , they return to.265

Al-Hilali Khan

Except those who believe (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism), and do righteous deeds, and remember Allah much, and reply back (in poetry) to the unjust poetry (which the pagan poets utter against the Muslims). And those who do wrong will come to know by what overturning they will be overturned.

Arthur John Arberry

Save those that believe, and do righteous deeds, and remember God oft, and help themselves after being wronged; and those who do wrong shall surely know by what overturning they will he overturned.

Asad

[Most of them are of this kind -] save those who have attained to faith, and do righteous deeds, and remember God unceasingly, and defend themselves [only] after having been wronged, [Thus the Quran makes it dear that a true believer may fight only in self-defence: cf. 22:39 – 40, the earliest reference to war as such, and 2:190-194, where the circumstances making war fully justified are further elaborated.] and [trust in God’s promise that] those who are bent on wrongdoing will in time come to know how evil a turn their destinies are bound to take! [Lit., «by what [kind of] turning they will turn».]

Dr. Salomo Keyzer

Behalve zij die gelooven en goede werken doen en God dikwijls herdenken. En die zich zelven verdedigen, nadat zij onrechtvaardig zijn behandeld geworden; terwijl zij die onrechtvaardig handelen, hierna zullen weten, welke handeling zij te wachten hebben.

Free Minds

Except for those who believe, and do good works, and remember God greatly, and were victorious after they were wronged. As for those who did wrong, they will know which fate they will meet.

Hamza Roberto Piccardo

Eccetto coloro che credono, compiono il bene e spesso ricordano Allah, e che si difendono quando sono vittime di un’ingiustizia. Gli ingiusti vedranno ben presto il destino verso il quale si avviano.

Hilali Khan

Except those who believe (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism), and do righteous deeds, and remember Allah much, and reply back
(in poetry) to the unjust poetry (which the pagan poets utter against the Muslims). And those who do wrong will come to know by what overturning they will be overturned.

Kuliev E.

Это не относится к тем, которые уверовали, совершают праведные деяния, многократно поминают Аллаха и защищаются после того, как с ними поступили несправедливо? А те, которые поступают несправедливо, скоро узнают, куда они вернутся.

M.-N.O. Osmanov

за исключением тех, которые уверовали, вершили добрые деяния, поминали многократно Аллаха и защищались от притеснителей неверных. А притеснители скоро узнают, какой поворот [судьбы] их ожидает.

Mohammad Habib Shakir

Except those who believe and do good and remember Allah much, and defend themselves after they are oppressed; and they who act unjustly shall know to what final place of turning they shall turn back.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Save those who believe and do good works, and remember Allah much, and vindicate themselves after they have been wronged. Those who do wrong will come to know by what a (great) reverse they will be overturned!

Palmer

save those who believe, and do right, and remember God much, and defend themselves after they are wronged; but those who do wrong shall know with what a turn they shall be turned.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İman edip barışa/hayra yönelik işler yapanlar, Allah’ı çok ananlar ve zulme uğratıldıktan sonra başarıya ulaşanlar böyle değillerdir. Zulmedenler, hangi devrime uğrayıp baş aşağı döneceklerini yakında bilecekler.

Qaribullah

Except those who believe, and do good works and remember Allah in abundance and became victorious after they had been wronged. The wrongdoers will surely know which turn they will be returning to (Hell).

QXP

Except those poets who believe in the Revelation. They (do what they say and) help create balance in the society. They engage much in the remembrance of Allah. They help create a social order in which oppression is requited and thus prevented. They stand up for human rights. The wrongdoers will soon find out how their plans would be reversed on themselves.

Reshad Khalifa

Exempted are those who believe, lead a righteous life, commemorate GOD frequently, and stand up for their rights. Surely, the transgressors will find out what their ultimate destiny is.

Rodwell

Save those who believe and do good works, and oft remember God; And who defend themselves when unjustly treated. But they who treat them unjustly shall find out what a lot awaiteth them.

Sale

Except those who believe, and do good works, and remember God frequently; and who defend themselves, after they have been unjustly treated. And they who act unjustly shall know hereafter, with what treatment they shall be treated.

Sher Ali

Save those who believe and do righteous deeds, and remember ALLAH much, and defend themselves after they are wronged. And the wrongdoers shall soon know to what place of return they shall return.

Unknown German

Die ausgenommen, die glauben und gute Werke verrichten und Allahs häufig gedenken und sich (nur) verteidigen, nachdem ihnen Unbill widerfuhr. Und die Frevler werden bald erfahren, zu welchem Ort sie zurückkehren werden.

V. Porokhova

Помимо тех, ■ Кто (в Господа) уверовал, и делает благое, ■ И в поминании Аллаха проводит долгие (часы); ■ И тех, которые умеют защищаться, ■ Когда на них без права нападут, – ■ И уж тогда напавшие несправедливо ■ Узнают, как (дела их) обратятся (против них)!

Yakub Ibn Nugman

Мәгәр иман китереп Коръән белән гамәл кылган кешеләр, ялганчы шагыйрьләргә вә кәферләргә һәм шайтанларга иярмәсләр, ул мөэминнәр Аллаһуны күп зекер итәләр, ул мөэминнәр, исламны яманлап шигырь әйтүче кәферләргә каршы исламны мактап, кәферләрне яманлап шигырьләр әйтәләр иде, алар кяферлардан золым курганнан соң Аллаһ ярдәме белән ярдәмләнделәр һәм өскә чыктылар, алга киттеләр. Ул золым итүче кәферләр тиздән белерләр, нинди урынга кайтарылачакларын!

جالندہری

مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے اور خدا کو بہت یاد کرتے رہے اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام لیا اور ظالم عنقریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں

طاہرالقادری

سوائے ان (شعراء) کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہے (یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدح خواں بن گئے) اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد (ظالموں سے بزبانِ شعر) انتقام لیا (اور اپنے کلام کے ذریعے اسلام اور مظلوموں کا دفاع کیا بلکہ ان کاجوش بڑھایا تو یہ شاعری مذموم نہیں)، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عنقریب جان لیں گے کہ وہ (مرنے کے بعد) کونسی پلٹنے کی جگہ پلٹ کر جاتے ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.