بایگانی برچسب‌ها: کتاب-منتقد-اسلام

سه مکتوب

میرزا آقاخان کرمانی، یک ایراندوست بزرگ بود که سرش در نهایت به دلیل بدگویی به ملایان بریده میشود.

کتاب سه مکتوب با نگاهی نقادانه به آداب و سنن و منش و بینش اسلامی نگاه میکند و آنرا به باد انتقاد میگیرد. این کتاب همچنین به دلیل متن بسیار زیبا و آهنگینی که دارد دارای آثار ادبی ویژه ای نیز هست.

se_maktoob__mirza_agha_khan_kermani-pdf-01

سه مکتوب، دریافت مستقیم

دو قرن سکوت

کتابیست بسیار شیرین و بیاد ماندنی از دکتر عبدالحسين زرين كوب

2_century_of_silence.pdf.01.png

نام این کتاب خود بسیار زیباست،‌ «دو قرن» به دو صده تاریخ ایران پس از تازش اعراب مسلمان اشاره دارد و سکوت به دشواریهایی که بر مردم ایرانزمین رفت، به قهرمانانی که پروریدند،‌ به ایستادگیهایشان و همچنین دژخویی تازیان اشاره دارد.

این کتاب در دوره نظام اسلامی پس از کمی دستکاری چاپ شده است، در اینجا میتوانید نسخه قدیمیتر که دست نخورده‌تر است را نیز پیدا کنید.