خدا انگاری چیست؟

نویسنده – آرش بیخدا

عبارت Deist بطور معمول به آن دسته از متفکران قرن 17 ام و 18 ام گفته میشود که با مشاهده طبیعت و مطالعه علوم به این نتیجه رسیدند که خدا وجود دارد، اما مذاهب و ادیان را مسخره و زائد دانستند و روابط بین خدا و بشر توسط وحی را نابخردانه انگاشتند. اعتقادات آنان برگرفته از خردگرایی مربوط به دوران خود بود، از این رو از این عبارت دیگر کاربرد چندانی در دوران فعلی ندارد. امروزه از عبارت آزاد اندیش «Freethinker» بجای Deist برای اشاره به این نوع اندیشیدن استفاده میشود.

از خدا انگاران معروف میتوان افراد زیر را نام برد.

  • ولتر
  • اسحق نیوتون (در خدا انگار بودن یا مسیحی بودن نیوتون اختلاف نظر وجود دارد)
  • روسو
  • توماس پین
  • بنجامین فرنکلین
  • توماس جفرسون
  • جورج واشنگلتن

توسط آرش بیخدا

2 نظر برای “خدا انگاری چیست؟

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.