امیر غلامی


۱۰۰ تای نخست   دوم   


۱۰۰ تای نخست

 • آتیسم چیست؟ - نویسنده – جورج اچ. اسمیت برگردان به پارسی – امیر غلامی * برگرفته از کتاب  اتئیسم: ردّیه ای بر خدا احمقان در دل می گویند «خدایی وجود ندارد.» آنها فاسدانی هستند زشت کار،  هیچ یک از نیکوکاران نیستند. ( مزامیر، عهدعتیق، 14.1) 1.  اسطوره ی اتئیسم عبارت فوق که به کرات نقل قول شده، نگرش اغلب … به خواندن آتیسم چیست؟ ادامه دهید
 • علم، توهّم و گرایش به شگفتی - شما می توانید درسی به ارسطو بدهید. درسی که همه ی وجودش را به رعشه بیاندازد. ارسطو یک علامه ی دهر بود، عقل کلّی بود برای تمام اعصار. اما شما نه تنها می توانید بیش از او در مورد جهان بدانید، بلکه می توانید فهم عمیق تری از کارکرد همه  چیز داشته باشید. این مزیتی است … به خواندن علم، توهّم و گرایش به شگفتی ادامه دهید
 • بیخدایی و لاادری گری - نوشته ی جان ج. اِسمارت برگردان به پارسی – امیر غلامی منبع: دانشنامه ی فلسفی استنفورد مقصود اصلی این مقاله بررسی تفاوت های میان بیخدایی (  اَتئیسم) و لاادری گری ( اگنوستیسیم)، و روابط میان این دو است. حصول این مقصود از آنجا دشوار می شود که این واژه ها از قسمی هستند که به تعبیر ویتگنشتاین … به خواندن بیخدایی و لاادری گری ادامه دهید
 • مضمون و فلسفه ی تنوع دینی (پلورالیسم) - تنوع دینی تا چه حد شایع است؟ آیا وجود این تنوع نیازمند تبیین است؟ آیا شخصی که حقیقت تنوع دینی را می پذیرد حق دارد ادعا کند که چشم انداز صحیح، یگانه است؟ اگر چنین است، آیا اخلاقاً حق داریم که بکوشیم دیگران را به چشم انداز دیگری بگروانیم؟ آیا می توان به طور موجهی ادعا کرد که فقط یک دین ره به سوی رستگاری می برد؟
 • مفهوم حقوق بشر - نوشته ی اندرو فاگان برگردان به پارسی – امیر غلامی The Internet Encyclopedia of Philosophyمنبع: فهرست           پیشگفتار مترجم           آشنایی با اهمیت معاصر حقوق بشر          ریشه های تاریخی و توسعه نظری وعملی حقوق بشر          تحلیل فلسفی مفهوم حقوق بشر – حقوق اخلاقی درمقابل حقوق قانونی – حقوق ادعا و حقوق آزادی – … به خواندن مفهوم حقوق بشر ادامه دهید
 • روشنفکری دينی و گره های ناگشوده - آیا روشنفکری دینی میتواند مشکلات امروزی ما با اسلام را حل کند؟‌ روشنفکری یعنی چه؟‌ روشنفکر دینی کیست؟‌ ابزارهای او کدام است و روش و اسلوب او در فهم و حل مشکلات چیست؟
 • نسبت دینداران با علم - دیدگاه های دینداران  در مورد علم را می توان  به سه دسته ی اصلی تقسیم بندی کرد. من این سه دیدگاه را «هیچ-ندانی»، «همه چیز-دانی»، و » عدم رقابت» می نامم. ابتدا با دیدگاه آخری شروع می کنم که بیشتر باب طبع الاهیون امروزی است طرفداران  دیدگاه «عدم رقابت» به درستی باور دارند که دین … به خواندن نسبت دینداران با علم ادامه دهید
 • نامحتملی وجود خدا -  مردم بسیاری از کارهایشان را به نام خدا انجام می دهند. ایرلندی ها به نام خدا همدیگر را منفجر می کنند. عرب ها به نام او خودشان را منفجر می کنند. امام ها و آیت الله ها به نامش زنان را سرکوب می کنند. پاپ ها و کشیش های عزب به نام او زندگی جنسی … به خواندن نامحتملی وجود خدا ادامه دهید
 • برهانی اخلاقی برای بیخدایی - نویسنده – ریموند دی. برادلی برگردان به پارسی – امیر غلامی پیشگفتاری برای فیلسوفان برهانی که پیش می نهم عمدتا برای مخاطبان غیر فیلسوف است. پس ممکن است فیلسوفان حرفه ای از این واقعیت شگفت زده شوند که چرا در مورد خدای سنت فلسفی کمتر سخنی خواهم گفت و بیشتر به خدای منبر و محراب می پردازم. … به خواندن برهانی اخلاقی برای بیخدایی ادامه دهید
 • علیت و امکان ناپذیری منطقی یک علت الهی - در این نوشتار کوئنتین اسمیت نشان میدهد که تمامی استدلالهایی که در آنها خداوند بعنوان علت کائنات و یا علت هر چیز دیگر معرفی می‌شود به دلیل ناسازگاری خداوند با تمام تعاریف منطقی و متافیزیکی دقیق از علیت، دارای یک خطای اساسی هستند و خداوند اساساً نمیتواند علت هیچ چیزی باشد، لذا براهینی که در آنها از علیت استفاده می‌شود نه تنها خداباوری را اثبات نمی‌کنند بلکه در واقع خود براهینی علیه وجود خدا هستند و رابطه علیت خود میتواند دلیلی بسیار محکم و معتبر علیه وجود خدا باشد.
 • آغاز بی علت جهان - بسیاری از افراد گمان می‌کنند هرچیز که پدید آمده باشد معلول است و برای بوجود آمدن خود نیاز به علتی دارد، یا بقول فلسفی هر حادثی علتی دارد. دکتر کوئینتن اسمیت در این نوشتار نشان میدهد که دلایل کافی علمی و فلسفی برای این وجود دارد که بتوان نشان داد جهان بدون علت پدید آمده است، بنابر این فرض معلول بودن تمام حادث ها، زیر سوال است.
 • در رد نامیرائی - نامیرایی یا جاودانگی و بقای حیات انسانی به همین نوع اینجهانی یا نوعی دیگر از باورهای بسیاری از ادیان و فلاسفه قدیمی است. کیت آگوستین در این نوشتار این باور دینی را به چالش کشیده و بعد از تعریف مسئله، برهانی فلسفی علیه آن اقامه می‌کند و همچنین شواهدی علمی علیه مسئله نامیرایی را معرفی می‌کند. ناگفته آشکار است که رد نامیرایی رد حیات پس از مرگ و وجود روح را نیز به همراه دارد.
 • خداشناس عزیز - نویسنده – دَن بارکر برگردان به پارسی – امیر غلامی خداشناس عزیز، – من چند سئوال دارم، و فکر می کنم باید آنها را از شما بپرسم. گاهی اینجا در عرش بدون هم صحبت نشستن واقعا سخت می شود. من واقعاً می خواهم با کسی حرف بزنم. البته همیشه می توانم با فرشتگان حرف بزنم، اما … به خواندن خداشناس عزیز ادامه دهید
 • هنر استدلال - دیوید کلی ترجمه امری غلامی دریافت
 • پارادایم سکولاریسم - نوشته استیو بروس ترجمه امیر غلامی دریافت


۱۰۰ تای دوم

بالا