کوئنتین اسمیت

Quentine Smith هم اکنون از بزرگترین فلاسفه بیخدا می باشد. تارنمای رسمی وی در اینجا قرار دارد. وی هم اکنون در دانشگاه میشیگان غربی فلسفه تدریس میکند. دکتر کوئنتین اسمیت همچنین سردبیر نشریه بسیار مشهور فیلو است که به فلسفه دین میپردازد. از مهمترین کتابهای وی «بیگ بنگ، کیهان شناسی، خداباوری و خداناباوری» است که بطور مشترک توسط او و ویلیام کریگ لین فیلسوف مشهور خداباور توسط انتشارات دانشگاه اکسفورد چاپ شده است.


۱۰۰ تای نخست

  • علیت و امکان ناپذیری منطقی یک علت الهی - در این نوشتار کوئنتین اسمیت نشان میدهد که تمامی استدلالهایی که در آنها خداوند بعنوان علت کائنات و یا علت هر چیز دیگر معرفی می‌شود به دلیل ناسازگاری خداوند با تمام تعاریف منطقی و متافیزیکی دقیق از علیت، دارای یک خطای اساسی هستند و خداوند اساساً نمیتواند علت هیچ چیزی باشد، لذا براهینی که در آنها از علیت استفاده می‌شود نه تنها خداباوری را اثبات نمی‌کنند بلکه در واقع خود براهینی علیه وجود خدا هستند و رابطه علیت خود میتواند دلیلی بسیار محکم و معتبر علیه وجود خدا باشد.
  • آغاز بی علت جهان - بسیاری از افراد گمان می‌کنند هرچیز که پدید آمده باشد معلول است و برای بوجود آمدن خود نیاز به علتی دارد، یا بقول فلسفی هر حادثی علتی دارد. دکتر کوئینتن اسمیت در این نوشتار نشان میدهد که دلایل کافی علمی و فلسفی برای این وجود دارد که بتوان نشان داد جهان بدون علت پدید آمده است، بنابر این فرض معلول بودن تمام حادث ها، زیر سوال است.

بالا

2 نظر برای “کوئنتین اسمیت

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.