کِیت آگوستین

کیت آگوستین از نویسندگان سایت اینفیدلز است.


۱۰۰ تای نخست

  • در رد نامیرائی - نامیرایی یا جاودانگی و بقای حیات انسانی به همین نوع اینجهانی یا نوعی دیگر از باورهای بسیاری از ادیان و فلاسفه قدیمی است. کیت آگوستین در این نوشتار این باور دینی را به چالش کشیده و بعد از تعریف مسئله، برهانی فلسفی علیه آن اقامه می‌کند و همچنین شواهدی علمی علیه مسئله نامیرایی را معرفی می‌کند. ناگفته آشکار است که رد نامیرایی رد حیات پس از مرگ و وجود روح را نیز به همراه دارد.

بالا

1 نظر برای “کِیت آگوستین

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.